Resultats definitius
12:41 06/06/2019

Comparació de la participació
2019 - 2015

Primer avanç- 13h

Seleccioni un terçó

Segon avanç- 18h

Seleccioni un terçó
Augmenta
Disminueix
  Cens de meses Participació primer avanç Participació segon avanç
Terçons Total Constituïdes % 2019 2015 2019 2015
Arties e Garòs 498 498 100% 32,13% 29,10% 55,22% 55,74%
Castièro 3.188 3.188 100% 25,88% 28,61% 47,84% 49,26%
Lairissa 418 418 100% 30,38% 29,69% 46,17% 50,52%
Marcatosa 545 545 100% 27,52% 28,60% 50,64% 50,86%
Pujòlo 876 876 100% 24,20% 21,35% 47,37% 46,17%
Quate Lòcs 1.591 1.591 100% 30,99% 33,31% 56,88% 60,41%
Aran 7.116 7.116 100% 27,64% 28,88% 50,44% 52,07%